Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-20 08:18:04

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Systémy pro zpřístupňování VŠKP

ISSN 1803-7003

Citace seriálu:

Systémy pro zpřístupňování VŠKP [online]. 2006- . Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2006- [cit. 2008-12-22]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/seminar/>. ISSN 1803-7003.

Ročníky:

4. ročník semináře konaného 21. 10. 2009 na VUT v Brně.

3. ročník semináře konaného 7. 10. 2008 na VUT v Brně.

2. ročník semináře konaného 16. 10. 2007 na VUT v Brně.

1. ročník semináře konaného 22. 11. 2006 na VUT v Brně.

V roce 2008 byl seminář podpořen Ministerstvem kultury v rámci projektu "Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace".

© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 11:52