Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2022-08-11 11:17:00

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace z konferencí a seminářů:

Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby... (3. ročník semináře konaného 7.10.2008 na VUT v Brně)

Zpět na prezentace


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 11:52