<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<evskp:metadata version="1.1" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:evskp="http://www.evskp.cz/standardy/evskp/" xmlns:thesis="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
 <dc:title xml:lang="cs">Měnová opce</dc:title>
 <dc:creator>Ptáček, Martin</dc:creator>
 <dcterms:abstract xml:lang="cs">Diplomová práce pojednává o problematice měnových opcí. Zaměřuje se na jejich charakteristiku, vlastnosti a metody oceňování. Dále jsou zde uvedeny některé opční strategie a též i nejdůležitější exotické opce.</dcterms:abstract>
 <dcterms:dateAccepted>2008-01-09</dcterms:dateAccepted>
 <dc:type xml:lang="cs" evskp:typeType="TypVSKP">Diplomová práce</dc:type>
 <dcterms:medium>application/pdf</dcterms:medium>
 <dc:identifier>http://www.vse.cz/vskp/eid/5265</dc:identifier>
 <dc:language>cs</dc:language>
 <thesis:degree>
  <thesis:name>Ing.</thesis:name>
  <thesis:level xml:lang="cs">Magisterský</thesis:level>
  <thesis:discipline>Hospodářská politika a správa/Finance</thesis:discipline>
  <thesis:grantor>Vysoká škola ekonomická v Praze</thesis:grantor>
 </thesis:degree>
 <evskp:contact contactID="3112" />
</evskp:metadata>


zobrazit XML soubor