<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<evskp:metadata version="1.1" xmlns:evskp="http://www.evskp.cz/standardy/evskp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thesis="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ccz="http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/">
 <dc:title xml:lang="cs">Měnová opce</dc:title>
 <dc:creator>Ptáček, Martin</dc:creator>
 <dcterms:abstract xml:lang="cs">Diplomová práce pojednává o problematice měnových opcí. Zaměřuje se na jejich charakteristiku, vlastnosti a metody oceňování. Dále jsou zde uvedeny některé opční strategie a též i nejdůležitější exotické opce.</dcterms:abstract>
 <dcterms:dateAccepted>2008-01-09</dcterms:dateAccepted>
 <dc:type xml:lang="cs" evskp:typeType="TypVSKP">Diplomová práce</dc:type>
 <dcterms:medium>application/pdf</dcterms:medium>
 <dc:identifier>http://www.vse.cz/vskp/eid/5265</dc:identifier>
 <dc:language>cs</dc:language>
 <thesis:degree>
  <thesis:name>Ing.</thesis:name>
  <thesis:level xml:lang="cs">Magisterský</thesis:level>
  <thesis:discipline>Hospodářská politika a správa/Finance</thesis:discipline>
  <thesis:grantor>Vysoká škola ekonomická v Praze</thesis:grantor>
 </thesis:degree>
 
 <!-- 2.2	Technické a administrativní metadatové prvky -->
 <!-- Prvky potřebné pro přenos plných textů do Národního registru VŠKP-->
 <evskp:contact contactID="3100">Vysoká škola ekonomická v Praze</evskp:contact>
 <evskp:fileNumber>3</evskp:fileNumber>
 
 <evskp:fileProperties fileName="menove_opce.pdf" fileID="soubor001" fileType="thesis" format="PDF1.3" fileSize="885217" creation="AFPL Ghostscript 8.53">Diplomová práce</evskp:fileProperties>
 <evskp:fileProperties fileName="posudek.pdf" fileID="posudek1" fileType="advisorReview">Hodnocení vedoucího</evskp:fileProperties>
 <evskp:fileProperties fileName="oponent.pdf" fileID="oponentura1" fileType="refereeReview">Oponentura Jiří Witzany</evskp:fileProperties>

 <evskp:transfer fileID="soubor001" accessRights="domain">http://www.vse.cz/id/37687762.pdf</evskp:transfer>
 <evskp:transfer fileID="posudek1" accessRights="domain">http://www.vse.cz/id/7654783.pdf</evskp:transfer>
 <evskp:transfer fileID="oponentura1" accessRights="domain">http://www.vse.cz/id/279762.pdf</evskp:transfer>

 <!-- Prvky volitelné pro zpřístupnění plných textů -->
 <evskp:server>
  <ccz:universityOrInstitution>
   <ccz:name xml:lang="cs">Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
   <ccz:email>webmaster@vse.cz</ccz:email>
   <ccz:homepage>http://ciks.vse.cz/</ccz:homepage>
  </ccz:universityOrInstitution>
 </evskp:server>
 <dcterms:available>2009-01-01</dcterms:available>
 <evskp:modified>2008-04-14T19:20:00+01:00</evskp:modified>
</evskp:metadata>


zobrazit XML soubor