Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-12-06 18:18:44

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Příspěvky ve sbornících

Bibliografická citace:

ŘEPIŠOVÁ, Z.; VOCHOZKOVÁ, H. 2000. Elektronické disertace on-line. In RUFIS 2000 : sborník z česko-slovenské konference pořádané ve dnech 5.-6. 9. 2000 v Brně [online]. Brno : Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita Brno, 2000 [cit. 2004-02-22], s. 105-110.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04