Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-20 09:03:23

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Základní informace

Komise byla založena v lednu 2004 jako odborná komise Asociace knihoven vysokých škol ČR z iniciativy Klubu vysokoškolských knihovníků při SKIP, který se v průběhu roku 2003 věnoval problematice zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) a budování jejich elektronických archivů. Bezprostředním podnětem k založení Komise byla prezentace a diskuse k uvedeným problémům na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven konané v listopadu 2003 v Hradci Králové.


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:53