Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-05-22 19:40:02

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Systémy pro zpřístupňování eVŠKP

4. ročník semináře konaného 21. 10. 2009 na VUT v Brně

Citace: Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby : 4. ročník semináře konaného 21. 10. 2009 na VUT v Brně [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2009-11-02 [cit. 2009-11-02]. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/seminar/2009/>. ISSN 1803-7003.

Martin Moyle (UCL Library Services, UCL, London, UK) DART-Europe E-theses Portal prezentace česky a anglicky
příspěvek česky
Amanda Ross (ProQuest), Vladimír Karen (AiP) Uživatelský průzkum ProQuest Dissertations & Theses: jak uživatelé pracují s informacemi prezentace česky a anglicky
Andrea Fojtů (Univerzita Karlova v Praze) Open source vs. Komerční řešení pro digitální repozitáře ABSTRAKT: Cílem příspěvku je přehlednou formou prezentovat podstatné charakteristiky současně dostupných, nejznámějších open source a komerčních řešení pro digitální repozitáře (a dlouhodou ochranu digitálních dokumentů). Porovnání bude dle předem stanových kritérií, které by měla být při výběru repozitáře rozhodující. prezentace česky a anglicky
příspěvek anglicky
Jan Mach (VŠE v Praze) Inspirujeme se v zahraničí ABSTRAKT: Příspěvek shrnuje informace ze zahraničních konferencí na téma zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací a dalších textů vznikajících na vysokých školách a nabízí inspiraci pro další činnost v České republice. prezentace česky a anglicky
Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Vlastimil Krejčíř (Masarykova univerzita) Zpráva o české komunitě D-Space ABSTRAKT: Příspěvek přináší základní informace o dění kolem systému DSpace v České republice. Zvláštní pozornost bude věnována dvěma uskutečněným ročníkům Setkání českých uživatelů systému DSpace a bude nastíněna představa o náplni příštího setkání. Autoři příspěvku představí jednotlivé instalace systému DSpace na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, Univerzitě Pardubice, Českém vysokém učení technickém v Praze, na Akademii múzických umění v Praze a na Masarykově univerzitě. Software DSpace využívají univerzity především pro budování repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací. Závěrem shrnou přednosti tohoto systému, základní požadavky na jeho provoz a předají dostupné informace o budoucím vývoji systému DSpace prezentace P. Rygelová česky a anglicky
prezentace V. Krejčíř česky a anglicky
příspěvek česky
Jitka Brandejsová (Masarykova univerzita) Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích ABSTRAKT: Projekt Odevzdej.cz vznikl na základě podnětů z řad učitelů nejen vysokých škol, kteří poptávali obdobný systém jako Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích - Theses.cz i pro seminární a jiné školní práce. Kromě přípravy automatizovaného hromadného importu prací z lokálních úložišť zapojených škol vývojový tým z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v současnosti zkoumá možnosti vyhledávaní podobností souborů vůči celému Internetu, jehož nasazení ve všech zmíněných systémech v blízké budoucnosti boj vysokých škol proti plagiátorství ještě zefektivní. prezentace česky
příspěvek česky
Iva Horová (AMU v Praze) Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU ABSTRAKT: Příspěvek navazuje na dosud prezentované práce o této problematice. Shrnuje dosavadní poznatky v oblasti sběru, zpracovávání a zpřístupňování VŠKP na AMU se zaměřením na netextové typy prací, které tvoří nejdůležitější část této produkce na umělecké vysoké škole. Jde zejména o specifika jejich metadatového popisu, o integraci do digitálního repozitáře AMU, spolupráci s okolními systémy apod. prezentace česky a anglicky
příspěvek česky
Barbara Šímová (VUT v Brně) Budování Digitální knihovny VUT v Brně ABSTRAKT: Příspěvek se zabývá budováním Digitální knihovny Vysokého učení technického v Brně a to od teoretické přípravy jako je vydání směrnice rektora nařizující sběr vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické podobě na CD a podání projektu Fondu rozvoje vysokých škol na získání kapitálu pro nákup systému DigiTool od firmy ExLibris až po plnění Digitální knihovny konkrétními dokumenty a její současný stav. V rámci obsahu Digitální knihovny se zaměříme na typy dokumentů, jejich sběr a v neposlední řadě také na metadatový popis. prezentace česky a anglicky
příspěvek česky

Další informace o semináři na stránkách AKVŠ.

Zpět na Seminář


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function session_is_registered() in /var/www/evskp_web/evskp/seminar/2009/bottom.php:12 Stack trace: #0 /var/www/evskp_web/evskp/seminar/2009/index.php(171): include() #1 {main} thrown in /var/www/evskp_web/evskp/seminar/2009/bottom.php on line 12